เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
งานกิจการสภาฯ
folder รายงานกิจการสภาฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
public สลากกินแบ่งรัฐบาล
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติ sitemap
วันนี้ 536
สัปดาห์นี้5,240
เดือนนี้22,840
ปีนี้274,080
ทั้งหมด520,752

camera_alt ภาพกิจกรรม
12 กรกฎาคม 2565 นายสุยัน วงค์กระโซ่ นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลฯ ครูเทศบาลตำบลดงหลวงร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา... [12 กรกฎาคม 2565]
12 ก.ค.2565 นายสุยัน วงค์กระโซ่ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลดงหลวงเข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักบ้าน หลักเมือง เพื่อให้เป็นสิริมงคล เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 และร่วมถวายภัตตาหารเพล ณ... [12 กรกฎาคม 2565]
พิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ "ตลาดวีไฮไทบรู ดงหลวงแดนวิมาน" [8 กรกฎาคม 2565]
24 มิ.ย.2565 นายสุยัน วงค์กระโซ่ ร่วมกิจกรรม "คนดงหลวง สวมผ้าไทยใส่บาตร หนุนศาสนา สภากาแฟ" เพื่อเป็นการสร้างอานิสงค์ผลบุญทั้งกับตนเองและครอบครัว แสดงถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ... [24 มิถุนายน 2565]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ grade
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ยกเลิกการใช้งานระบบหมอชนะและลบข้อมูลระบบหมอชนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ข้อมูลการติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตฯ โครงการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้พื้นที่ชายขอบ (Zone C+) และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37

folder ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook เทศบาลตำบลดงหลวง
Facebook
facebook เทศบาลตำบลดงหลวง
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

image สถานที่ท่องเที่ยว
 
image ชมรมฟุตบอลเทศบาลตำบลดงหลวง
การเเข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเทศบาลตำบลดงหลวง ปี 2565 ณ สนามเทศบาลตำบลดงหลวง [9 พฤษภาคม 2565]
ชมรมฟุตบอลเทศบาลตำบลดงหลวง
 
image สถานที่ทำงานกิจการสภาเทศบาลตำบลดงหลวง
กิจการสภา
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
16/08/2565
17/08/2565
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กพส.
17/08/2565
17/08/2565
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง [แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง] (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว.
17/08/2565
17/08/2565
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศ
กพส.
16/08/2565
17/08/2565
การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566
[บัญชีแนบท้าย]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
17/08/2565
17/08/2565
ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
17/08/2565
17/08/2565
ตรวจสอบรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ