home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดงหลวง เลขที่ 261 หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-697101

งานกิจการสภาฯ
folder รายงานกิจการสภาฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
public สลากกินแบ่งรัฐบาล
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 161
camera_alt ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหารท้องถิ่น กองสาธารณสุขฯและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เจ้าหน้าที่ อปพร) ออกอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำการฉีดวัคซีน [11 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
20 ก.ย. 2564 เทศบาลตำบลดงหลวงกำหนดจัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง... [22 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
ร่วมพิธีมอบบ้านพักนักเรียน ณ โรงเรียนดงหลวงวิทยา [17 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
1 ก.ย. 2564 นายสุยัน วงค์กระโซ่ นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลดงหลวง เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เพื่อประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19... [1 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรม การรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส โคโรนา-2019 [27 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ผู้บริจาคสิ่งของ [26 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ร่วมบริจาคน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้ง [20 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
แจกถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัว [19 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ตลาดพืชผัก สมุนไพร วิถีไทบรู [19 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ศูนย์พักคอยตำบลดงหลวง [19 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 87 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073