messager
 
เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

งานกิจการสภาฯ
folder รายงานกิจการสภาฯ
เว็บไซต์บริการ
public สลากกินแบ่งรัฐบาล
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติ sitemap
วันนี้ 385
เดือนนี้2,579
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)104,858
ทั้งหมด 280,000

camera_alt ภาพกิจกรรม
เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567[17 เมษายน 2567]
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์[6 เมษายน 2567]
พิธีถวายราชสักการะ วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า[27 มีนาคม 2567]
การมีส่วนร่วม ประชุมการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ[27 มีนาคม 2567]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาหรือทำการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ พ.ศ.2
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ grade
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประชาสัมพันธ์เพจกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง grade
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนตาดแคน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร grade
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24

folder ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook เทศบาลตำบลดงหลวง
Facebook
facebook เทศบาลตำบลดงหลวง
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 093-179-1815
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 093-179-1815
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

image สถานที่ท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยว[27 มิถุนายน 2566]

แหล่งท่องเที่ยว[27 มิถุนายน 2566]

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวในท้องถิ่น[27 มิถุนายน 2566]
image ชมรมฟุตบอลเทศบาลตำบลดงหลวง

การเเข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเทศบาลตำบลดงหลวง ปี 2565 ณ สนามเทศบาลตำบลดงหลวง[9 พฤษภาคม 2565]

ชมรมฟุตบอลเทศบาลตำบลดงหลวง
image สถานที่ทำงานกิจการสภาเทศบาลตำบลดงหลวง

กิจการสภา
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กค.
23/05/2567
23/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการจัดให้สถาบันการเงินเช่าและยกเลิกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
กค.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขออนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียน เพื่อติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความกรุณาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างวินัยด้านความปลอดภัยทางถนน สำหรับเด็กปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำงานอนามัยโรงเรียนเด็กกลุ่มเปราะบาง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ