home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดงหลวง เลขที่ 261 หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-697101งานกิจการสภาฯ
folder รายงานกิจการสภาฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
public สลากกินแบ่งรัฐบาล
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 66
เดือนนี้ 8,373
เดือนที่แล้ว 19,646
ทั้งหมด 80,542

group ฝ่ายสภา
นายนิรันดร์ โซ่วงเดือน
ประธานสภาเทศบาลตำบลดำหลวง
นายนิรันดร์ โซ่วงเดือน
ประธานสภาเทศบาลตำบลดำหลวง
นายหนุ่ม วงค์กระโซ่
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดำหลวง
นายหนุ่ม วงค์กระโซ่
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดำหลวง
นายประยงค์ อุปัญญ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดงหลวง
นายประยงค์ อุปัญญ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดงหลวง
นายสี โซ่เมืองแซะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดำหลวง เขต 1
นายสี โซ่เมืองแซะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดำหลวง เขต 1
นายมนตรี วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดำหลวง เขต 2
นายมนตรี วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดำหลวง เขต 2
-
ว่าง
-
ว่าง
นายทวีป วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดำหลวง เขต 2
นายทวีป วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดำหลวง เขต 2
นายสมพงษ์ วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดำหลวง เขต 1
นายสมพงษ์ วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดำหลวง เขต 1
นางพัชรีภรณ์ สำราญจักร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดำหลวง เขต 2
นางพัชรีภรณ์ สำราญจักร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดำหลวง เขต 2
นายคำ วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดำหลวง เขต 1
นายคำ วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดำหลวง เขต 1
นางนารี วงค์ภูผานนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 2
นางนารี วงค์ภูผานนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวง เขต 2
นายธีระศักดิ์ วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดำหลวง เขต 1
นายธีระศักดิ์ วงค์กระโซ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดำหลวง เขต 1
นางมลิษา เพชรโรนจ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดำหลวง เขต 2
นางมลิษา เพชรโรนจ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดำหลวง เขต 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายประยงค์ อุปัญญ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 093-3799964
นายประยงค์ อุปัญญ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 093-3799964