เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
group กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาวสรวีย์ วัฒนประกาย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายสายันต์ สนไธสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวลัดดาวรรณ จันทะคูณ
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ