home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดงหลวง เลขที่ 261 หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-697101

งานกิจการสภาฯ
folder รายงานกิจการสภาฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
public สลากกินแบ่งรัฐบาล
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 124
camera_alt ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหารท้องถิ่น กองสาธารณสุขฯและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เจ้าหน้าที่ อปพร) ออกอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำการฉีดวัคซีน [11 ตุลาคม 2564]
20 ก.ย. 2564 เทศบาลตำบลดงหลวงกำหนดจัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล... [22 กันยายน 2564]
ร่วมพิธีมอบบ้านพักนักเรียน ณ โรงเรียนดงหลวงวิทยา [17 กันยายน 2564]
1 ก.ย. 2564 นายสุยัน วงค์กระโซ่ นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลดงหลวง เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เพื่อประเมิน... [1 กันยายน 2564]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานที่ 3 ฉบับที่ 25/2564
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 ฉบับที่ 23/2564
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
photo นายสุยัน​ วงค์กระโซ่​ นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง​ พร้อมคณะผู้บริหาร​ท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลดงหลวง​ ร่วมรับมอบสิ่งของ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]   attach_file [เอกสาร 5]  
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดงหลวง grade
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31

folder ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook เทศบาลตำบลดงหลวง
Facebook

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
chat_bubble หนังสือราชการกรม
image สถานที่ท่องเที่ยว
 
image ชมรมฟุตบอลเทศบาลตำบลดงหลวง
ชมรมฟุตบอลเทศบาลตำบลดงหลวง
 
image สถานที่ทำงานกิจการสภาเทศบาลตำบลดงหลวง
กิจการสภา
 
บุคลากรภายใน
image ผู้บริหารองค์กร
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ