home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดงหลวง เลขที่ 261 หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-697101งานกิจการสภาฯ
folder รายงานกิจการสภาฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
public สลากกินแบ่งรัฐบาล
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 254
เดือนนี้ 10,133
เดือนที่แล้ว 21,230
ทั้งหมด 97,239

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
photo คำสั่งดังกล่าว ตามข้อ 1.3 ให้ปิดตลาดนัด นับแต่ 28 พ.ค.64 - 10 มิย.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
photo แนวทางการดูแลจิตใจ ในช่วงการระบาดของไวรัส Covid-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
photo ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคโควิท-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดพื้นผิว เพื่อป้องกันโรค COVID-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
photo ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคโควิท-19ตลาดในพื้นที่ตำบลดงหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
photo ป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งเบาะแส การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ของเทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo นำส่งเก็บขยะอันตราย ประจำปี63 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
photo อบรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ประจำปี 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9]
photo การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประชาสัมพันธ์เชิญชวนแนวทางการปฏิบัติตัวป้องกันโรคโควิด19 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7]
photo โครงการรณรงค์พัฒนาหมู่บ้านปลอดยุงลายควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8]
photo ประชาสัมพันธ์ การปิดประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง รายงานผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073