เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ขอเชิญร่วมรับชมการประกวดร้องเพลง "รำวงมหาดไทย เพื่อคนไทย" จังหวัดมุกดาหาร
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ซักซ้อมตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดที่ 3.3 จำนวนองค์กรปกครอง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ผู้ใช้รถยนต์ที่ติดตั้งถุงลมนิรภัยยี่ห้อทาคาตะ (Takata)
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo กิจกรรม Kick off ถังขยะเปียกลดโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file เอกสาร : เนื้อหา (Content) และสื่อประกอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file เอกสาร : กรอบโครงสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดด้วยตนเองโดยการไปยืนยันตัวตนที่อำเภอ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดด้วยตนเองโดยไปยืนยันตัวตนที่อำเภอ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo งานบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยและออกให้บริการรับซื้อขยะรีไซเคิล 12 หมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตร ตลาดพืชผักสมุนไพรวิถีไทบรู poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo โครงการ คนปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง แปลงที่ตั้งหมวดทางหลวงดงหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์นโยบายการไม่รับซื้อทองแดงที่ได้จากการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ และท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการ "มีดีต้องแชร์" ในรูปแบบ Inforgraphic ช่องทางการสร้างการรับรู้เครื่องมือ/กลไกที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเสริมสร้างประสิท poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
1 - 20 (ทั้งหมด 87 รายการ) 1 2 3 4 5