home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดงหลวง เลขที่ 261 หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-697101งานกิจการสภาฯ
folder รายงานกิจการสภาฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
public สลากกินแบ่งรัฐบาล
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 21
เดือนนี้ 8,328
เดือนที่แล้ว 19,601
ทั้งหมด 80,497

folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลดงหลวง ที่ 60/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค.2562 - มี.ค.2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file การเร่งรัดติดตามการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลดงหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลดงหลวง (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายประยงค์ อุปัญญ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 093-3799964
นายประยงค์ อุปัญญ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 093-3799964