messager
 
เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
folder รายงานกิจการสภาฯ
กำหนดสมัยการประชุมสภา เรียกประชุมสภา นัดประชุมสภา ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงหลวง ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรก ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงหลวงสมัยสามัญ สมัยที่4 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงหลวง สมัยสามัญ สมัยที่3 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงหลวง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงหลวง สมัยสามัญ สมัยที่2 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงหลวงสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี2563 กำหนดสมัยประชุมสมัยแรก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
รายงานผลการประชุมมสภาเทศบาลตำบลดงหลวง สมัยสามัญที่ 4/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 354
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดงหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 357
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1