home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดงหลวง เลขที่ 261 หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-697101

งานกิจการสภาฯ
folder รายงานกิจการสภาฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
public สลากกินแบ่งรัฐบาล
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 158
folder คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน
insert_drive_file คำสังเทศบาลตำบลดงหลวง เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง ปีงบ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269 |
insert_drive_file มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 518 |
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน ปีงบ63 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 994 |
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน ปีงบ63 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 374 |
insert_drive_file มอบอำนาจรองนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291 |
insert_drive_file มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277 |
insert_drive_file รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229 |
insert_drive_file รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง จนท.พัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
insert_drive_file รักษาราชการแทน ผอ.สาธารณสุขฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file รักษาราชการแทน ผอ.กองวิชาการและแผนงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file รักษาราชการแทนปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน ปีงบ62 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 358 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073