ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างจัดทำบ้านจำลองวิถีชีวิต หลังที่ 2 โซนหมู่ 2 หมู่ 6 ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตำบลดงหลวง ประเพณีบรูไฮ ไทโซ่ดงหลวง (เดือน 3 ออกใหม่ 3 ค่ำ) ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง