ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร (กรวยสะท้อนแสง ขนาดสูง 70 ซม.) จำนวน 40 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง