ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์นิสสัน หมายเลขทะเบียน กค -8623 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง