ชื่อเรื่อง : จ้างค่าวัสดุ อุปกรณื พิธรกรรมไขประตูเล้า และพิธีกรรมขอขมาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตำบลดงหลวง ประเพณีบรูไฮไทโซ่ดงหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง