ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ซักซ้อมตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดที่ 3.3 จำนวนองค์กรปกครอง

ชื่อไฟล์ : UXRzsBpFri31003.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้