home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดงหลวง เลขที่ 261 หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-697101

งานกิจการสภาฯ
folder รายงานกิจการสภาฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
public สลากกินแบ่งรัฐบาล
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 248
1 ก.ย. 2564 นายสุยัน วงค์กระโซ่ นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลดงหลวง เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เพื่อประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบการพิจารณาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคและกำหนดเงื่อนไขการเปิดดำเนินการสำหรับกิจกรรม กิจการบางประเภทเป็นการชั่วคราวตามคำสั่งจังหวัดมุกดาหารที่ 2279/2564 กรณีการปิดตลาดนัดวันอังคารบรูไฮไทโซ่ดงหลวง เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่มาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม และยังไม่มีความพร้อมตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ เช่น ผู้ประกอบการต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ส่วนตลาดนัดชุมชนในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลดงหลวง ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขฯและมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามคำสั่งและประกาศจังหวัดมุกดาหารโดยเคร่งครัดต่อไป
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073
นายสุยัน วงค์กระโซ่
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง
โทร : 0842233073