เทศบาลตำบลดงหลวง home ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบล
ดงหลวง
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
26 กันยายน 2565 นายสุยัน วงค์กระโซ่ นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง กล่าวเปิดงานโครงการอบรมประมวลจริยธรรม คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และท่านปลัดเทศบาลฯกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านวินัยและประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยมีท่านคุณากร เชษฐวงกรณ์ ท้องถิ่นอำเภอดงหลวงวิทยากรในการบรรยายความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลฯ รวมถึงผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงหลวงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป โดยจัดอบรมโครงการ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 สำนักงานเทสบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
ผู้โพส : admin